De nei !!

De Manuel Müller war bei de

Fasnetkiechlefahrt 2011

s`erscht mal in Amt und Würden

 

De Hermann ischt 2010 in de Ruhestand

De Furtschegger Hermann

war lange Johr de Narrebolizischt.

2010 isch er in de Ruhestand gange.